Reklamacije i povraćaj sredstava

Reklamacije

Kupci mogu prijaviti reklamacije na broj telefona 011.313.0.494 ili 069.313.0.450 ili poslati na e-mail: prodaja@hiper.rs

Reklamacije na izostanak isporuke porudžbine u dogovorenom roku, kupci bi trebalo da dostave odmah nakon što je istekao rok od 7 radnih dana ili rok koji je naznačen za isporuku poručenog proizvoda, ako je duži od 7 radnih dana.

Reklamacije na primljenu količinu, odstupanja u vrsti proizvoda od poručenih, eventualna oštećenja ili na kvalitet proizvoda, kupci mogu poslati u roku od 7 dana od prijema paketa.

Potrebno je da reklamacija sadrži: identifikacione podatke o kupcu (ime i prezime, e-mail adresu koja je prijavljena prilikom porudžbine), identifikacioni broj porudžbine (broj porudžbine / računa), kao i detaljan opis u čemu se sastoji reklamacija.

Hiper pristupa rešavanju svake reklamacije odmah po prijemu, ali u zavisnosti od sadržaja reklamacije i potrebe da se istraži više činilaca, krajnji rok za odgovor na reklamaciju je 7 dana od dana prijema reklamacije.

Osnovno načelo kojim se hiper rukovodi u rešavanju reklamacija je načelo dobrog trgovca koji brine o zadovoljstvu svojih kupaca.

Povraćaj novca

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Hiper je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

U slučaju povraćaja novca kupcu koji je porudžbinu platio u gotovini prilikom isporuke ili uplatom na račun prodavca, Hiper će povrat novca izvršiti uplatom na tekući račun koji mu kupac dostavi.